Handelsbetingelser

Priser & betaling

Alle priser på lidtmeget.dk er angivet i DKK og inklusiv dansk moms, med mindre andet er angivet.

Betalingen skal ske indenfor den aftalte betalingsfrist, der som udgangspunkt er 8 (otte) dage efter fakturaens udsendelse, med mindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne.

Såfremt at betalingen ikke falder rettidigt, forbeholder lidtmeget sig retten til at suspendere eventuelle ydelser, udviklingsarbejde og/eller andre igangværende opgaver.

Ved overskridelse af forfaldstidspunktet, forbeholder lidtmeget sig retten til at sende et rykkergebyr på DKK 100,- pr. rykker.

lidtmeget forbeholder sig retten til at kræve op til halvdelen af tilbuddets pris, inden igangsættelse af en opgave. Dette aftales med Kunden skriftligt.
Kunden vil blive bekendtgjort med lidtmeget’s timepris ved tilbuddets afgivelse.

Hvis arbejde udover det i tilbuddet aftalte skal udføres for Kunden, forbeholder lidtmeget sig retten til at fakturere kunden pr. påbegyndte time til den aftalte timepris, hvis ikke andet aftales skriftligt.

Tidsfrister

Som udgangspunkt har Kunden 30 (tredive) dage til at godkende et skriftligt tilbud fra lidtmeget. Godkendes tilbuddet senere, forbeholder lidtmeget sig retten til at ændre eventuelle tidsfrister, samt priser i det pågældende tilbud. Kunden vil herefter igen skulle godkende reviderede tilbud.
lidtmeget forbeholder sig retten til at ændre, samt udskyde eventuelle tidsfrister i tilfælde af, at Kunden ikke leverer aftalt materiale i aftalt tid.

Godkendelse & Betingelser

Tilbud udarbejdet af lidtmeget skal godkendes af Kunden skriftligt, enten via e-mail, scanning eller i form af en underskrevet godkendelse.

lidtmeget kan til enhver tid ændre handelsbetingelser. Kunden er dog altid omfattet af de aktuelle betingelser på tidspunktet for tilbuddets afgivelse.

Tilbud udarbejdet af lidtmeget skal godkendes af Kunden skriftligt, enten via e-mail, scanning eller i form af en underskrevet godkendelse.
lidtmeget kan til enhver tid ændre handelsbetingelser. Kunden er dog altid omfattet af de aktuelle betingelser på tidspunktet for tilbuddets afgivelse.

Rettigheder

Alle rettigheder til software og illustrationer udviklet af lidtmeget tilfalder Kunden i det øjeblik betalingen fra Kunden finder sted. Inden betalingen er bekræftet tilfalder alle rettigheder lidtmeget.

I tilfælde af, at Kunden gør brug af software eller illustrationer inden betalingen er bekræftet af lidtmeget vil dette blive betragtet som brud på ophavsrettighederne, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Tavshedspligt

lidtmeget har tavshedspligt overfor enhver kunde, ligesom Kunden har gensidig tavshedspligt omkring samarbejdet med lidtmeget. Dette inkluderer interne forhold, samt anden information som Kunden bliver bekendt med i forbindelse med samarbejdet med lidtmeget.

Kunden giver ved tilbuddets godkendelse sit samtykke til, at lidtmeget kan bruge Kundens navn, samt logo, i forbindelse med sin markedsføring, med mindre andet er aftalt.

lidtmeget forbeholder sig retten til at tilføje link og logo til https://www.lidtmeget.dk fra kundens software, med mindre andet er aftalt.

Force majure

lidtmeget kan ikke stilles til ansvar for eventuelle mangler i en opgave, hvilket skyldes forhold som lidtmeget ikke kunne have forudsagt ved indgåelsen af aftalen. Dette kan bl.a. være server- / hosting-forhold og/eller softwarefejl. I dette tilfælde vil lidtmeget gøre Kunden opmærksom på dette i rimelig tid.

Fortrydelsesret

Kunden har fortrydelsesret indtil denne har givet accept af et afgivet tilbud fra lidtmeget. Ved accept af tilbud frafalder enhver form for fortrydelsesret, med mindre andet er aftalt mellem parterne skriftligt.

Ændring af handelsbetingelser

lidtmeget forbeholder sig ret til løbende at ændre ovenstående forretningsbetingelser. Ændringer i forretningsbetingelserne vil blive offentliggjort på http://www.lidtmeget.dk.